Future Leaders program och STS Forum 2015

Diarienummer 2015-04679
Koordinator Linköpings universitet - Department of Science and Technology
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målen att deltaga vid STS-Forum i Kyoto, inklusive Future Leaders 2015 program uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Mötet var stimulerande, jag hade chans att själv bidra med mina perspektiv, och det ledde till ett flertal nya kontakter.

Upplägg och genomförande

Jag åkte till konferensen och deltog aktivt enligt plan.

Externa länkar

http://www.stsforum.org/?lang=en

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.