Från planar till volumetrisk kvantifiering av metastasutbredning

Diarienummer 2013-00489
Koordinator EXINI DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG - EXINI Diagnostics AB
Bidrag från Vinnova 223 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie är att utreda de tekniska, kliniska och kommersiella förutsättningarna och minska riskerna för ett kommande utvecklingsprojekt. Projektet syftar till utveckling av bildanalysmetoder för beräkning av omfattningen av skelettmetastasbördan i skelettet, främst i samband med prostatacancer. Målet här är att utöka dagens planara analys till 3D genom någon av de medicinska bildtyperna PET, SPECT och CT. Förstudien presenterar lämpliga tekniska lösningar för detta ändamål.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien visar att intresset för analyser i 3D ökar i takt med att undersökningarna och utrustningen som krävs blir allt vanligare och mer konkurrenskraftig. Den snabba tekniska utvecklingen inom detta fält har lett till en mängd olika metoder och bildtyper som kan användas för undersökning av skelettmetastaser. Vi föreslår utveckling av ett generellt system och presenterar preliminära resultat från flertalet metoder som är applicerbara på olika bildtyper.

Upplägg och genomförande

Tonvikten i rapporten ligger på fyra metoder som använder 3D-information för att öka precisionen och tillförlitligheten i mätningen av metastasbörda. En stegvis utvecklingsgång föreslås där varje steg följs av en teknisk och klinisk verifiering. Verifieringsverktyg i form av ett simuleringsprogram diskuteras. Vi anser att denna utvecklingsform minimerar risken att investera tid och pengar i metodutveckling som inte möter ett reellt kliniskt behov eller som inte fungerar i klinisk praxis.

Externa länkar

Företagets hemsida med information om produkten EXINI bone

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.