Framtidens urbana försörjningssystem

Diarienummer 2012-03422
Koordinator Sustainable Business Hub Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat