Framtida SaaS-tjänster för digitalisering av den fysiska butiken

Diarienummer 2018-03591
Koordinator GUNNEBO AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 925 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång From analog to digital 2018 - LegalTech and RetailTech

Syfte och mål

Projektet syftar till att digitalisera den traditionella detaljhandelns dagliga drift av fysiska butiker. Projektet kommer att producera 2-3 fungerande lösningsprototyper, i nära samarbete med butiksmedarbetare, samt studera effekten av införandet. Digitalisering av processer är indentifierat som nödvändigt för att effektivisera inom fysiska butiker och därmed kunna möta en allt mer konvergerad handel, där digitalisering av den fysiska butiken förväntas utgöra en av grundstenarna i den framtida fysiska butikens plats i en sömlös köpresa för morgondagens konsumenter.

Förväntade effekter och resultat

De inom projektet utvecklade lösningarna förväntas ge kvantifierbara effektivitetshöjningar på butiksdriftsprocesser samt leda till en förbättrad - såväl kundinteraktion på plats i fysiska butiker, som sömlös kundresa mellan e-handel och fysisk butik. Vidare förväntas lösningarna för personalen leda till: förenklat handhavandet, minimerad administration och att back-office system nu tillgängliggörs ute på butiksgolvet. Lösningen sänker också tröskeln för IT-interaktion för en bred skala av användare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att bedrivas i omedelbar närhet till butiksmedarbetare och butiksprocesser, för att stegvis i en process med tydlig iterativ karaktär, utveckla och utprova lösningsprotyper som sedan direkt sätts i testdrift i den verkliga målmiljön. Projektet styrs av projektparternas erfarna deltagare inom respektive gebit, men engagerar dessutom, genom tredjepartskonsulter, spetskompetens inom såväl utveckling som service design för att säkerställa den förväntade utkomsten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.