Framtagning av mjukvara för effektivisering vid återförsäljning av begagnade barnkläder

Diarienummer
Koordinator WE LOVE GOOD THINGS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att optimera vår försäljningsprocess genom att utveckla partnerskap och en specialanpassad mjukvara samt lägga grunden för en framtida internationalisering och potentiella investeringar. Vi har kommit långt och lyckats väl med att effektivisera vår försäljningsprocess samt lägga grunden för partnerskap. Men vi har även lärt oss våra svagheter och att vi kommer behöva göra en hel del andra stora satsningar för att komma så långt att vi är redo för en investering.

Resultat och förväntade effekter

Testerna av det nya verktyget har visat att det halverar tiden det tar att lägga upp nya plagg. Dessutom underlättar det för oss från ett agentperspektiv då det håller koll på vem som ska ha vilka utbetalningar. Totalt har vi under projekttiden fått in 20 nya säljare som skickat in 800 produkter. Vi har även lagt grunden för några partnerskap och varit i kontakt med ungefär 100 företag. Framgången med verktyget födde idéen att sälja verktyget till andra företag med en liknande affärsidé och har även där vårt första samarbete på gång.

Upplägg och genomförande

Med facit i hand borde vi ha planerat för en längre projektperiod där vi skulle börja med att ta fram verktyget och när det väl börjat bli klart kunde påbörja partnerskapsdiskussioner. Dels för att kunna fokusera bättre på en sak i taget, men även för att kunna demonstrera våra effektiva processer och nya teknologi vilket ökar förtroendet. I slutändan är vi både väldigt nöjda med det verktyg vi har tagit fram och den framgång vi nått i byggandet av partnerskap. Vi har även gjort en del research för att kunna göra en riktig boost i vår, framförallt med hjälp av bloggsamarbeten och event.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.