Founders Alliance IMEE

Diarienummer 2014-01498
Koordinator Founders Alliance i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 337 500 kronor
Projektets löptid april 2014 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Founders Alliance bidrog till att i etablerade företag stimulera entreprenörerna och deras utvalda anställda till att skapa nya innovationer och väsentligt förbättrade lösningar med hög affärspotential, vilket kommer skapa värden hos kunder och andra målgrupper. Deltagarna utvärderade processen till 8,9 av 10 vilket får ses som en stor framgång. IMEE resulterade i 4 ansökningar till Piloter, och vi ser att den process vi har startat kommer att resultera i flera ansökningar ansökningar till Forska och Väx och inte minst till kommerisalisering inom deras verksamheter.

Resultat och förväntade effekter

Founders Alliance medverkande i IMEE har precis som planerat kombinerat en kartläggning av entreprenörernas innovationskapital och matchning av behov och idéer. Vi har hjälpt entreprenörerna att skapa innovationer genom att ge dem tillgång till andra entreprenörers miljö och involverat entreprenörernas anställda i mötesprojektet för ökad förankring. Ett mycket kvalificerat team coachade entreprenörerna och deras utvalda anställda inom innovation, stimulerat med inspiration och kunskap. Vi ser att detta på kort och lång sikt resulterar i kommersialisering av idéerna.

Upplägg och genomförande

Deltagande företag togs på en mycket givande innovationsprocessresa med mätning av företagets innovationskapital med verktyget Innovation 360, inspirerandes vid föreläsning kring innovation, brainstormade, valde idé och fördjupade vald idé med hjälp av strukturerade verktyg under 5 tillfällen som resulterade i kompletta affärsmodeller för de innovativa idéerna. Entreprenörerna och utvalda projektledare fick innovationscoaching i one-to-one möten med presentation av affärsmodeller utifrån uppsatta mallar som baserades på Strategyzer och Business Model Generation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.