Fotboll för förändrade maskulinitetsroller

Diarienummer 2014-06179
Koordinator INSAMLINGSSTIFTELSEN FUTEBOL DÁ FORCA SVERIGE
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom projektet Fotboll för förändrade maskulinitetsroller har vi genom en strategisk innovationsprocess med en mångfald av intressenter från Sverige, Brasilien, Moçambique och USA utformat en innovativ, normkritisk och deltagarstyrd ledarskapsutbildning som utvecklar pojkfotbollstränares kunskap, förmåga och vilja att bryta destruktiva och begränsande maskulinitetsnormer och främja en öppen och mångfaldig förståelse hos unga killar av vad det betyder ´att vara man´.

Resultat och förväntade effekter

Vi ser fram emot att genomföra utbildningen med pojkfotbollstränare runt om i Sverige, fr.o.m. årsskiftet, för att på detta vis forma förebilder och förändringsledare som bidrar aktivt till att förändra rådande maskulinitetsnormer samt attityder och beteendemönster hos pojkar och unga män vad som gäller kön, sexualitet, sexuell hälsa, våld och andra livsviktiga frågor, med början på fotbollsplanen - och vidare i livet.

Upplägg och genomförande

Att driva en medskapande innovationsprocess med en såpass stor och mångfaldig grupp av intressenter - svenska pojkfotbollstränare, svenska, brasilianska, moçambikiska och amerikanska forskare och praktiker samt brasilianska tränare, idrottslärare, samtalsledare och unga killar - har varit oerhört givande och en central faktor i att vi har lyckats utforma en starkt normkreativ, innovativ och banbrytande utbildningsmetod, på samma gång som detta har krävt en gedigen samordningsinsats och stor flexibilitet från vår sida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.