Förverifiering VFT-1

Diarienummer 2013-01390
Koordinator LUNDS UNIVERSITETS INNOVATIONSSYSTEM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 3 034 450 kronor
Projektets löptid januari 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Med verifieringsarbetet syftar vi till att öka och effektivisera nyttiggörandet av kunskapstillgångar vid Lunds universitet och inom Innovationskontor Syd. Vi avsåg att arbeta närmare UU och KI gällande process, nätverk och best practice och detta är påbörjat. Vi strävar efter att lyfta studentinitiativ som är relevanta för VFT-investering och vi intensifierar arbetet med dedikerade affärscoacher i specifika miljöer genom ´Innovation Officer´. Sammantaget angriper vi forskningsmiljöerna från olika vinklar för att upplysa och informera om möjligheterna med verifiering.

Resultat och förväntade effekter

Fram till början av december uppgick idéflödet för 2013 till 112. Vi har arbetat med utvärdering ca 60 ansökningar om verifieringsinvesteringar, varav 42 projekt har fått investeringar. Med vårt ökade fokus på ´sense of urgency´ i projekten och behovet av idébäraren för att driva projektet märker vi en stor fördel i att ha haft alla affärscoacher utbildade i 5 Disciplins of Innovation (SRI) för att tala samma språk och agera på ett enhetligt sätt när det gäller process och förväntningar. Effekten är ökat fokus på faktorer som driver mot marknad.

Upplägg och genomförande

Vår process är stegvis med stort ansvar för den individuella affärscoachen kombinerat med kollegial bedömning, och externa experter, och möjlighet till återkoppling i takt med att projektens utveckling ökar i komplexitet och kostnader för verifiering stiger. Initialt arbetar vi med grundläggande behov och arbete med marknadsverifiering. För projekten görs en milstensbaserad verifieringsplan. Efter genomförd aktivitet stämmer affärsutvecklaren av status innan ny aktivitet påbörjas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.