Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förutsättningar för uppkopplad och digitaliserad geometrisäkring

Diarienummer
Koordinator PE Geometry - PE GEOMETRY AB
Bidrag från Vinnova 812 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

1. Skapa effektiva samt inspirerande workshops. Upplägget med action workshops fungerade mycket bra med det blandade deltagandet där även helt oinvigda kunde ta till sig av informationen. 2. Genomförande av workshops. Samtliga fordonstillverkare i Sverige har deltagit. 4 leverantörer samt 1 företag helt utanför fordonsindustrin. 3. Dokumentera workshops. Samtliga workshops har filmats och allt digitalt material ligger på en hemsida. Uppföljning av kunskapsmålen. Kunskapsmålen följdes upp genom filmade intervjuer som också finns tillgängliga på plattformen.

Resultat och förväntade effekter

Vi nådde ut till 12 olika företag och inte 20 som var vår förhoppning. Ökad förståelse uppnåddes och det var samtliga deltagare ense om.

Upplägg och genomförande

Framtagning av workshops gick mycket bra. Mixen av aktörer var också mycket bra och uppskattat av deltagarna. Vi underskattade svårigheterna att få intressenter i Stockholm. Action workshop upplägget var väldigt effektivt och uppskattat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2018

Diarienummer 2018-00510

Statistik för sidan