Förstudie Sol Stirling projekt FP7

Diarienummer 2011-03219
Koordinator Intersol i Halmstad AB
Bidrag från Vinnova 78 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - oktober 2011
Status Avslutat

Externa länkar