Förstudie Industrisamarbete och Utveckling

Diarienummer 2015-02437
Koordinator TRANÅS INDUSTRIKABLAGE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Se ovan. Samt att det nu förs diskussioner med part i Sydkorea på om de eventuellt skall resa till oss.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet var planerat att bli en närmare relation för att på så sätt förstå varandras förutsättningar. Vi diskuterar nu vidare på hur vi eventuellt kan skapa ett gynnsamt samarbete.

Upplägg och genomförande

19:e maj hade vi möte med potentiell partner. 20:e maj hade vi möte med potentiell partner och sedan deltog vi på Korea Eureka Day 2015. 21:e maj var det heldag på mässan. 22:a maj turistattraktioner med deltagare från Korea Eureka Day 2015. 23:e maj tillbaka till Sverige. Analysen av upplägget är att det inte fanns mycket tid för flexibilitet men att genomförandet ändå vart väldigt bra.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.