Förstudie för Framtidens klimatsmarta ventilationsfilter

Diarienummer 2012-02721
Koordinator ULTRAMARE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vår ambition med förstudien har varit att ta nästa steg för att utveckla nästa generations energieffektiva och klimatsmarta ventilationsfilter som tillverkas helt eller delvis med förnyelsebara råvaror. Tänkbara råvaror kan vara cellulosa eller PLA (Polylactic acid). Kvalitetskraven på filtret är att det ska kunna tillverkas som lägst i filterklasserna M5, M6 och F7 enligt den nyligen antagna nya europeiska standarden EN779:2012. Förstudien visar att detta är möjligt att genomföra och förutsätter en fortsatt forskning.

Resultat och förväntade effekter

Genom förstudien har vi undersökt möjligheten att producera klimatsmarta ventilationsfilter av sk påsfiltertyp tillverkade helt eller delvis av förnyelsebara råvaror som är energieffektiva och bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi kommer i kommande forskning att testa ett antal förnyelsebara material som vi identifierat i förstudien där vi också har analyserat filtermediats funktion/egenskaper, tillverkningsmetoder, karakterisering av filter, modellering och simulering av luftfilter och ytfunktionalisering av filtret.

Upplägg och genomförande

Förstudie har genomförts under perioden november 2012 januari 2013 för att vara beslutsunderlag för ett fortsatt FoU-projekt med start 1 april 2013. Genomförandet har skett i följande faser: A.Marknadskartläggning. B.Avancerad fiberkunskap. C.Kartläggning av leverantörer av förnyelsebara råvaror till filterramar och filtermedia. D.Produktutveckling. E.Produktionsteknik. F.Prototyp-framtagning. G.Test och analys av prototyp. H.Utvärdering och beslutsunderlag för fortsatt FoU-projekt med start 1 april 2013. Analysen ger klartecken till fortsatt FoU-projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.