forskning.se 2012

Diarienummer
Koordinator Vetenskapsrådet - Kommunikationsavdelningen
Bidrag från Vinnova 324 245 kronor
Projektets löptid januari 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Forskning.se bidrar till att utveckla Sverige som kunskapsnation. Forskning.se är ett naturligt verktyg i undervisningen och en naturlig ingång för journalister som behöver veta något om forskning. Forskning.se används för att fatta välgrundade beslut, baserade på forskning. Vi samlar, sortera och producerar spännande forskningsnyheter och forskningsöversikter. Målet var att nå 100 000 besök i månaden, vilket vi nådde i november 2012.

Resultat och förväntade effekter

Vi vill nå ut med forskningsbaserad kunskap genom forskning.se och har ökat besöksstatistiken med 10 000-20 000 besök per månad, jämfört med förra året. Vi ville nå fler intressenter och har genom organisatorisk sammanslagning med Expertsvar skapat en mindre men aktiv styrgrupp och fått två nya ägare för 2013 (Skolverket och SSF).

Upplägg och genomförande

Redaktionen har bestått av fem personer som tillsammans arbetat med produktion, marknadsföring och teknisk utveckling av forskning.se. I april lanserade vi, i samband med 10-årsjubileet, forskning.se med ny design och struktur efter en omfattande omgörning av sajten. Styrgruppen har bestått av 14 personer från ägarkretsen (ur Högskolesektorn, bl a från Vetenskapsrådet och Vinnova).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.