ForskarFredag 2014-2016

Diarienummer 2014-02603
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET, VA - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Vetenskapsfesten ForskarFredag äger årligen rum den sista fredagen i september på en rad orter i Sverige. Evenemanget har anordnats sedan 2006 och är en del av EU-initiativet European Researchers´ Night. Syftet med ForskarFredag är att göra forskare och deras arbete mer kända och att inspirera människor att intressera sig för forskning och vetenskap. Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst unga. ForskarFredag har beviljats ekonomiskt stöd från EU-kommissionen för ForskarFredag 2016-2017 genom utlysningen European Researchers´ Night (GA 722934-FF16_17).

Resultat och förväntade effekter

ForskarFredag 2014 och 2015 arrangerades på 23 orter i Sverige och på rekordmånga 31 orter 2016. 2014-2016 arrangerades över 1 200 aktiviteter där omkring 50 000 besökare träffat 1 400 forskare. Majoriteten av besökarna var barn och unga. Över 15 000 elever och lärare har fått delta i riktig forskning genom medborgarforskning i de årliga massexperimenten. Totalt 26 deltävlingar har hållits i tävlingen Forskar Grand Prix runt om i landet.

Upplägg och genomförande

VA samordnar ForskarFredag i Sverige i samarbete med Vetenskapsrådet, Vinnova och EU-kommissionen. ForskarFredag-aktiviteter arrangeras av lärosäten, science center, kommuner, regionförbund, museer, forskningscenter, en stiftelse med flera aktörer, tillsammans med lokala samarbetspartners. Beslut som rör ForskarFredag fattas i Steering Committee där alla arrangörer samt VA är representerade. Steering Committee träffas fysiskt två gånger per år, vår och höst, samt genom webbmöten däremellan. Upplägget har varit detsamma sedan 2006 och har fungerat väl.

Externa länkar

Forskar Grand Prix nationella webbsida. Vetenskap & Allmänhets hemsida. ForskarFredags nationella webbsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.