Förkommersiell upphandling i SILVER-projektet

Diarienummer 2013-02926
Koordinator Västerås Stad - Västerås kommun
Bidrag från Vinnova 1 089 763 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

SILVER syftade till att dels skapa en generell metod för transnationella förkommersiella upphandlingar och dels till att använda den generella metoden för en specifik innovationsupphandling - av robotik för äldres självständighet i hemmet. Båda målen är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Den generella metoden har skapats och publicerats på projektets hemsida, www.silverpcp.eu, och utgör tillsammans med ett stort antal malldokument ett gott stöd för den som vill genomföra en förkommersiell upphandling, nationellt eller transnationellt. Den genomförda upphandlingen har dels lett till att en anbudsgivare gått hela vägen, fullföljt alla tre faserna och nu är i färd med att kommersiella sin innovation - robotrollatorn LEA, dels till att andra innovatörer som inte gått hela vägen ändå fått värdefullt stöd i sina processer, både kompetensmässigt och ekonomiskt.

Upplägg och genomförande

Sex kommuner från fem europeiska länder utgjorde tillsammans den upphandlande myndigheten och tog beslut om tilldelning inför varje fas. Tillsammans med övriga projektparter - innovationsmyndigheter, universitet, forskningsinstitut och regioner - genomförde man gemensamt de olika work packages som ingick i projektet. Samverkan mellan alla parter och över nationsgränser har gått bra men varit tidskrävande.

Externa länkar

Projektets hemsida med alla levererade dokument.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.