Förhandling IPATCH

Diarienummer
Koordinator Termisk Systemteknik i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2013
Status Avslutat