Förhandling IPATCH

Diarienummer
Koordinator Termisk Systemteknik i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03204

Statistik för sidan