Företagsfabriken 2016 ver

Diarienummer 2016-02740
Koordinator FÖRETAGSFABRIKEN I KRONOBERG AB
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Målet är att bidra till en snabb och effektiv inkubationsprocess för nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential

Förväntade effekter och resultat

En effektivare process för de företag som är antagna till Företagsfabrikens inkubationsprocess.

Planerat upplägg och genomförande

Under 2016 kommer Företagsfabriken ha cirka 10 bolag i processen. De 250 000 kronor som ansöks om kommer att finnas till förfogande till de bolag som kan dra mest nytta av detta. Beslutet kommer att tas av Vd med förslag och motivering av ansvariga affärsutvecklare. Det finns ett tak för just verifieringsmedel och det kommer att vara 50 000 kronor per bolag/år.

Externa länkar

Företagsfabrikens web

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.