Företagens kredit marknad, finansiella institutioner, and konjunkturcykler

Diarienummer 2013-04557
Koordinator Handelshögskolan i Stockholm - Institutionen för finansiell ekonomi
Bidrag från Vinnova 130 029 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen för delprojekten inkluderar att (1) att förbättra mätning av fluktuationer i kredit-utbudet för företag, (2) att förstå drivkrafterna bakom variation och cyklikalitet i kredit-systemet, samt (3) att identifiera institutionella faktorer bakom en väl fungerande kreditmarknad. Det är för tidigt att bedöma i vilken utsträckning dessa mål kommer att kunna möts, då endast den initiala delen av projektet inletts. Flera delprojekt har framskridit över förväntan.

Resultat och förväntade effekter

Projektets konkreta resultat är publikationer i tidskrifter, framförallt ledande tidskrifter inom finans. I förlängningen syftar arbetet till att påverka och hjälpa både företag och offentliga beslutsfattare. Konkreta forskningsresultat kan förhoppningsvis underbygga och stötta reglering, lagstiftning och policy-arbete som kan stödja en hälsosam kreditmarknad. Företag kan på liknande sätt i princip ha nytta av resultat, även om det är svårt att veta i förväg vilken forskning som kommer att ha resultat som är nyttigast.

Upplägg och genomförande

Flera delprojekt har avancerat snabbar än väntat, och working papers har producerats. Flera presentationer har skett. Två papper förväntas skickas till tidskrifter under 2014.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.