FOREST INNOVATION ARENA

Diarienummer 2012-03425
Koordinator Åkroken Science Park AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat