FOREST INNOVATION ARENA

Diarienummer
Koordinator Åkroken Science Park AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat