Föreläsningar och workshops för makers i Göteborg

Diarienummer 2015-04258
Koordinator Chalmers Robotförening
Bidrag från Vinnova 90 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Chalmers Robotförening anordnade under detta projekt ett antal föreläsningar och workshops med syfte att sprida kunskap om olika typer av skapande. Tillfällena som hölls var gratis och öppna för alla och i princip utan krav på någon förkunskap. De tillfällen som var föreläsningar hölls i hörsalar på Chalmers, och de workshops som hölls var i Chalmers Robotförenings lokal.

Resultat och förväntade effekter

Det var i allmänhet visades ett stort intresse för att delta på dessa evenemang, och bland de som deltagit uttrycktes också uppskattning för att detta erbjudits kostnadsfritt. Vi märkte tydligt att dessa evenemang fungerade som en grund för deltagarnas fortsatta projekt.

Upplägg och genomförande

Totalt genomfördes tolv stycken evenemang med en bredd av olika teman; 5 st workshops och 7 st föreläsningar. Under föreläsningarna gavs mer teoretisk kunskap medan de workshops som hölls gav mer handledning för att prova på aktiviteter. Generellt sätt var både gavs mycket uppskattande återkoppling både till föreläsningarna och workshopsen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.