Fördjupad branschkartläggning för Energibranschen ett bidrag till en kontinuerlig omvärldsanalys

Diarienummer 2012-02851
Koordinator JOBBAIVASTERAS, EKONOMISKA FÖRENING - Jobba i Västerås Ekonomiska förening
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet, att ta fram en branschkartläggingen för Energibranschen enligt de riktlinjer som VINNOVA har arbetat fram, är uppfyllt och arbetet genomfört. Kartläggningen är publicerad i VINNOVAs skriftserie.

Resultat och förväntade effekter

- Databas över ca 1200 arbetsgivare är uppbyggd - Rapporten är skriven, godkänd och publicerad - Projektet redovisades hos VINNOVA 18/6 inför 50 personer - Resultatet redovisades till Energimyndighetens GD i egen dragning veckan efter - Resultatet redovisades och diskuterades på två separata seminarier på Almedalsveckan - Rapporten renderade i ett flertal inbjudningar, bland annat till Sveriges energiråd och EU-kommissionärer i Bryssel och den svenska delegationenen hos IEA, m fl - Resultatet kommer att användas ytterligare under kommande projektår inom ECC

Upplägg och genomförande

Nöjd med: - Anna och Göran har ett fantastiskt bra förhållningssätt. De är modiga och positiva. Gott arbetsklimat. - Branschkartläggningarna bildar var för sig, och gemensamt, en för Europa, unik nationell bild näringsliv, forskningsaspekter och export. De fyller en mycket stor och viktig funktion för utveckling av innovationssystemen och fördjupningar är av största vikt. Att utveckla: - Det saknas en manual för hur branschkartläggningarna ska genomföras. Upplevelsen är att konceptet ska uppfinnas gång på gång. Skapar osäkerhet. - Metodiken har tydliga begränsningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.