Förberedelse Innovation Race

Diarienummer
Koordinator Kaj Mickos Aktiebolag - Innovation Plant
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har efter förberedelserna en god grund för att vidare ansökan om Genomförande av Mötesprojekt 2014. Vi har en tydlig plan att arbeta efter, vi har identifierat och engagerat nyckelpersoner och vi har påbörjat urvalet av entreprenörer och behovsidentifierare.

Resultat och förväntade effekter

Förberedelserna har resulterat i en arbetsgrupp som är överens om den projektplan som sammanställts och arbetar fokuserat med att uppnå förutsättningar för att ansöka om och genomföra framgångsrika Mötesprojekt.

Upplägg och genomförande

Förberedelsearbetet har i stort sett gått enligt plan, en fördel är att vi redan sedan tidigare har goda kontakter inom vår tilltänkta testmarknad och därför kunde få hjälp med insikter och tankar om projektet som annars kunde ha varit tidskrävande att nå. En annan fördel är vår långa erfarenhet av att genomföra möten med innovationsinriktning. Att sätta sig in i terminologin och förhållandena kring förutsättningen för genomförande av Mötesprojekt 2014 tog längre tid än förväntat. När vi väl kommit till insikt var vi tvungna att anpassa våra ursprungliga tankar något.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-05127

Statistik för sidan