Förbättrade läkemedelsprodukter med RightSize nanopartikel teknologi

Diarienummer 2010-02385
Koordinator XSPRAY MICROPARTICLES AB
Bidrag från Vinnova 2 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - september 2012
Status Avslutat