FÖRBÄTTRAD PRODUKTION AV FLYKTIGA FETTSYROR FRÅN MEJERIERS AVLOPPSVATTEN

Diarienummer 2016-03461
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att vidare undersöka förhållandena vid KTH, att starta ett samarbete mellan KTH och Istanbul Technical University (ITU) samt att slutföra de sista detaljerna för en fullständig ansökan innan den skulle skickas in till VINNMER Marie Curie Incoming Grant. Alla mål har uppfyllts inom ramen för planeringsbidraget.

Resultat och förväntade effekter

Avfallsströmmar utgör en betydande resurs för förädlade industriprodukter, särskilt med tanke på den ökande efterfrågan av energi och råvaror. Flyktiga fettsyror (VFA) anses vara en av dessa värdefulla produkter med stor användning i olika branscher. Men kunskapen och tillämpningen på produktion och återvinning av VFA från avfallsflöden är begränsad. För detta syfte har en fullständig ansökan med titel ´Förbättrad produktion av flyktiga fettsyror från mejeriers avloppsvatten´ skickats till utlysningen Vinnmer Marie Curie Incoming.

Upplägg och genomförande

Ett samarbete utformades för att diskutera laboratoriemöjligheter, mentorskap, nätverk, finansiella stödmöjligheter som inte kan omfattas av VINNMER-finansiering, ledarskapsutbildning, professionellt administrativt stöd, pedagogisk utbildning, etc. En fullständig ansökan skickades in.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.