Förbättrad egenbehandling med app för patienter med astma.

Diarienummer 2015-00665
Koordinator Medituner AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Med appar för Android och iPhone, en säker datalagringslösning och gränssnitt för sjukvård har produktionsmålen uppnåtts. Regulatoriskt arbete inklusive riskanalys, dokumentation och medicinsk klassificering har utförts. Prototypen utvärderas i en stor klinisk studie. En lämplig ersättningmodell för konceptet har definierats i den nya affärsplanen som har byggts med en dynamisk struktur för att möjliggöra olika scenarier

Resultat och förväntade effekter

Vinnova-projektet har möjliggjort tidig utveckling som beaktar regulatoriska och rättsliga aspekter förutom gränssnitt, användarvänlighet och klinisk nytta. Erfarenheterna från projektet kring möjligheterna vad gäller ny digital hälsa är ovärderliga när vi ser framåt. Med nya erfarenheter och kontakter i samband tillsammans med en bra IP-strategi är nu Medituner i ett utmärkt läge för att ta Asthmatuner till kommersiell release.

Upplägg och genomförande

Vinnova-projektet leddes av Medituner. Huvudsamarbetspartner var Softronic AB som utvecklat mjukvaran. Andra samarbetspartners inkluderar affärs- och regulatoriska konsulttjänster. Ursprungsplanen var att utvärdera prototypen i en mindre valideringsstudie, men med hjälp av ytterligare extern finansiering omvandlas detta till en stor klinisk studie som kommer att möjliggöra CE-märkning av Asthmatuner.

Externa länkar

www.medituner.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.