för att producera och äta mer klimatsmart.

Diarienummer
Koordinator CarbonCLoud
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Från linjär till cirkulär
Ansökningsomgång Fashiontech och foodtech

Syfte och mål

Målet med projektet är att tillsammans med Oatly, ta fram ett besluts-, och kommunikationsstöd för matproducenter. Med ett enkelt webinterface kommer producenter kunna arbeta interaktivt och analysera hur olika produktionsbeslut påverkar klimatpåverkan i olika delar av deras produktion. Vi ska bygga ett system som kommer göra att vi förstår matens klimatavtryck på ett helt nytt sätt. Det kommer att revolutionera hur företag väljer att producera och vad konsumenter väljer att äta.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är att ta fram ett interface för att matproducenter bättre ska kunna förstå sina produktionsprocesser, och kunna fatta informerade beslut om hur de kan göra sin produktion mer klimateffektiv. Detta kommer göra det tydligare vilken effekt det har att exempelvis välja råvaror av lokalt ursprung eller förändra transportsätt. Systemet kommer på detta sätt driva mot en mer klimateffektiv matproduktion i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer utföras med tre parter, CarbonCloud, Chalmers, och Oatly. Chalmers är ansvarig för en beräkningsmodell, CarbonCloud kommer designa och utveckla ett interface till producenter samt ta fram en verifieringsmodell. Oalty kommer att prova ut och testa systemen CarbonCloud utvecklar för att garantera relevans och användbarhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 november 2018

Diarienummer 2018-03564

Statistik för sidan