för att producera och äta mer klimatsmart.

Diarienummer
Koordinator CarbonCLoud
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2020
Status Avslutat
Utlysning Från linjär till cirkulär
Ansökningsomgång Fashiontech och foodtech

Syfte och mål

Målet var att ta fram ett webbaserat verktyg för att hjälpa livsmedelssektorn på ett enkelt sätt utföra klimatavtrycksberäkningar med hög precision i beräkningarna, för sina produkter. Samt att ta fram en affärsmodell som möjliggör för dem att utföra beräkningar i stor skala med uppdaterade data för kompletta produktportföljer. Projektet har varit framgångsrikt och har resulterat i den kommersiella tjänsten CarbonData som används av ett flertal aktörer i livsmedelssektorn.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet i det lilla perspektivet är att ett antal livsmedelsproducenter börjar få en god intern förståelse för sin klimatpåverkan och successivt beräknar sina sortiment. Några av dem har dessutom använt resultaten i marknadsföringssyfte, vilket tydligt hjälpt till att driva klimatfrågan framåt, i synnerhet runt livsmedel. Projektparten Oatly har varit mest aktiv i detta, men flera andra kunder till tjänsten har liknande kampanjer med klimatmärkning på gång. Förväntad effekt är att få livsmedelssektorn i stort att bli transparent med sin klimatpåverkan, på global nivå.

Upplägg och genomförande

Projektet har i princip följt planen i ansökan. Det har drivits genom ett antal workshops med användartester för hur verktyget kan fungera, först med pappersprototyper och sen med digitala prototyper i iterationer fram till en skarp produkt. Samtidigt har det skett ett kontinuerligt arbete runt att säkerställa de underliggande beräkningarna för att garantera den vetenskapliga exaktheten i varje beräkning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 juli 2020

Diarienummer 2018-03564

Statistik för sidan