Food Waste Master & Tracker System

Diarienummer 2014-02364
Koordinator GRACE ORGANIC AB
Bidrag från Vinnova 65 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2014
Status Avslutat