Fönsterlås

Diarienummer 2015-05501
Koordinator NORDSTRÖM KELLY ARKITEKTER AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Syftet har varit att utveckla utifrån en presenterad ide utveckla ett beslag som i kombination med hänglås bildar ett fungerande lås för fönster. Målet har uppfyllts genom att beslaget har vidareutvecklats och kunskapen kompletterats på följande områden: Marknad och tillverkningskostnader har bedömts och befunnits lovande. Anpassning till olika typer av fönster. Kontakt har tagits med organisationer och tänkbara samarbetspartners vilket i sin tur lett till att diskussioner om samarbete förs.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har lett till att produkten och dess användningsmöjligheter och applikationer vidareutvecklats. Kunskap om produkten och dess förutsättningar har inhämtats. Innovationsbidraget har varit till stor hjälp och ett viktigt stöd i detta arbete.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts genom: - studier av fönster och identifiering av fönstertyper lämpade för fönsterlåset - Design och utformning - Studier av tillverkningsmetoder - Metoder för montering och användning - Marknadsbedömning - Identifiering av samarbetspartners och aktörer på marknaden

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.