Följeforskning och utvärdering: Scale Global

Diarienummer 2017-04662
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att utvärdera Scale Global och ett urval liknande skalningsfokuserade accelleratorprogram, samt att på basis av detta utveckla praktiskt orienterade entreprenörskapsteorier med fokus på uppskalning.

Förväntade effekter och resultat

Ambitionen är att utveckla teorier och verktyg som kan användas i verksamheter som syftar till att stötta entreprenörer som försöker skala upp sina bolag, såsom olika acceleratorprogram.

Planerat upplägg och genomförande

Litteraturöversikt. Empirisk följeforskningsstudie kopplad till Scale Global. Jämförande undersökning av andra skalningsprogram.

Externa länkar

www.scaleglobal.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.