Flygtrafikledningssystem - harmonisering av krav- och verifieringsprocess

Diarienummer 2013-01199
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 4 935 060 kronor
Projektets löptid september 2013 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla och verifiera nya metoder för kravställning och verifikation av icke-funktionella krav. Metoderna är automatiserade och kontinuerlig kvalitetsinformation kan därmed återkopplas till utvecklingsteamen. Projektet har, med en tvärvetenskaplig inriktning, även studerat hur nya arbetssätt och metoder kan införas på ett effektivt sätt i en programvaruorganisation.

Resultat och förväntade effekter

Den automatiska verifieringen som tagits fram och testats medför att problem i programvaran identifieras i ett tidigt skede, vilket lett till kostnadsminskningar och bättre systemkvalitet. Vidare har projektet tydliggjort vikten av att förstå och utveckla agila grupper då komplexiteten i programvaran som utvecklas kontinuerligt ökar. Slutligen har projektet tagit fram riktlinjer för förändringsarbete i programutvecklingsorganisationer som även inkluderar de mänskliga aspekterna.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft ett tydligt tvärvetenskapligt fokus och är ett samarbete mellan Saab AB, Psykologiska Institutionen på Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Projektet har använt både kvantitativa och kvalitativa studier där koncept och idéer tagits fram och utvärderats i en industriell miljö. Metoder omfattar bland annat enkätstudier, litteratur-sammanställningar och fokusgrupper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.