FLOW - Smart och kostnadseffektiv flytande vindkraft

Diarienummer 2017-04361
Koordinator FLOWOCEAN AB
Bidrag från Vinnova 1 907 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Flowocean AB har utvecklat ett innovativt patenterat koncept för flytande offshore vindkraftsanläggningar. Tack vare signifikant viktreducering jämfört med konkurrerande teknologier kan kostnaden för vindkraft till havs halveras. Avsikten med det här projektet är att bli klar med den grundläggande konstruktionsfasen samt i och med det börja bygga en svensk utvecklingsverksamhet som kan ta sig an leveransprojekt världen över.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet, inklusive granskning av tredje part, kommer att inge förtroende för vår produkt på marknaden. Det blir en viktig pusselbit som kan bidra till att trigga en beställning på en första fullskalig prototyp. Samtidigt kommer grunden till företagets infrastruktur, för att löpande utveckla projekt och produkter, att byggas genom projektets realiserande.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet består av två parallella spår. Det ena med fokus på att färdigställa dokumentation, ritningar och specifikationer, för grundläggande konstruktion av alla system och delsystem. Det andra är inriktat på utveckling av verktyg och procedurer. Validering av produktutvecklingsprocessen kommer att påbörjas, inklusive tredjepartsgranskning. En beräkningsmiljö för att utvärdera alla konstruktionsscenarier för flytande vindkraftsprojekt, i enlighet med gällande standarder, kommer att utvecklas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.