FKG projektberedning inom FFI 2013

Diarienummer 2012-04320
Koordinator FKG - Fordonskomponentgruppen AB
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektberedningen från FKG är att få leverantörer att delta i FFI som i sin tur kan leda till nya produkter eller tjänster. Detta i sin tur leder till framgångsrika företag och ökad sysselsättning. Utfallet för året i stort enligt målsättningarna.

Resultat och förväntade effekter

Av 103 rekommenderade FFI projekt 2013, så är i 27(ca 26%) fall ett leverantörsföretag sökande. Leverantörer deltar i 69st (ca 67%) av de rekommenderade projekt . Totalt finns leverantörer med som sökande i 191 tillfällen. En del företag finns med i flera projekt. Hur många unika företag det finns bland de 191 har vi inge exakt uppgift på när rapporten skrivs, men uppskattar det till ca 90 st. Av dessa ca 90 så uppskattar vi att minst 50 % är SME företag. Av de statliga medlen för 2013 har ca 14 % gått leverantörer. .

Upplägg och genomförande

Vi har utfört arbetet med metoder från tidigare år med följande tillägg. -Större del av våra resurser använt mot SME företag. -Vi har tillfört en aktivitet ´Road Show´ där vi åker ut till olika orter och träffar företag från orten och dess närhet och informerar om FFI. -Sökt leverantörs företag för att delta i part sammansatta arbetsgrupper för projekt generering .

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.