FKG projektberedning inom FFI 2012

Diarienummer 2012-00862
Koordinator FKG - Fordonskomponentgruppen AB
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektberedningen från FKG är att få leverantörer att delta i FFI som i sin tur kan leda till nya produkter eller tjänster. Detta i sin tur leder till framgångsrika företag och ökad sysselsättning. Utfallet för året i stort enligt målsättningarna.

Resultat och förväntade effekter

Ett mått på utfall är deltagande i FFI projekt för leverantörer. Av 76(med tillgängliga data) startade FFI projekt 2012 , så är projektsökande leverantörsföretag i 18 fall (ca 23 %) . Leverantörer deltar i mer än 31 st (data saknas för E&M) projekt . Ca 90 olika företag deltar varav mer än 50 % är SME deltar i dessa projekt. Av de statliga medlen har från start av FFI och fram till och med 2011 årsbudget tilldelning ca 14 % gått till leverantörer och för projekt startade 2012 går en högre % (för osäkra data för att ange ett tal) till leverantörer.

Upplägg och genomförande

Vi har utfört arbetet med metoder från tidigare år med följande tillägg. -Större del av våra resurser använt mot SME företag. -Vi tillfört en aktivitet ´Road Show´ där vi aktivitet åker ut olika orter och träffar företag från orten och informerar om FFI. -Sökt leverantörs företag för att delta i part sammansatta arbetsgrupper för projekt generering .

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.