Finna potentiella partners på Bio-Business Seminar i Zürich för Schweiziskt-Svenskt Eureka konsortium.

Diarienummer 2013-00552
Koordinator Abera Bioscience AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2013 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013