Finna potentiella partners och investerare på Schweiziskt-Svenskt Bio-Business Seminar i Zürich

Diarienummer 2015-00275
Koordinator Abera Bioscience AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2015 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Målet med projektet var att vid the Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar den 5 februari 2015 hitta minst en internationell samarbetspartner för att tillsammans kunna göra ett Eurostars projekt. För närvarande undersöker ett internationellt företag en samarbetsmöjlighet med Abera.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat av projektet är att Abera skapar ett Eurostars projekt med den samarbetspartner som nu undersöker Abera´s teknologi. Effekten av projektet är att vi genom finansiellt stöd från Eurostars utvecklar en prototyp vaccin för relevant sjukdom som därefter kan licensieras.

Upplägg och genomförande

En representant från Abera åkte till seminariet för att delta. Innan avresan till Schweiz skapade Abera en företagsprofil på den officiella hemsida för the Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar. Profilen gjorde det möjligt att boka one-to-one möten på seminariet med potentiella partners. Detta i sin tur gjorde det möjligt att träffa relevanta partners som gav feedback och skapade mer effektiva möten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.