Financing of Innovations: economic and legal challenges

Diarienummer 2013-05286
Koordinator RATIO - Ratio - Näringslivets Forskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 11 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att undersöka innovationsfinansieringens ekonomiska och legala utmaningar utifrån ett empiriskt och interdisciplinärt perspektiv för företag i olika utvecklingsfaser, samt att kommunicera dessa resultat till viktiga intressenter så att de gör skillnad. Hur kan samspelet mellan finansiering och entreprenörskap förbättras för att underlätta innovationer, konkurrenskraftig produktion och uthållig tillväxt?

Resultat och förväntade effekter

Projektet ha pågått i fyra år, 2014-2018, och resulterat i ett mycket stort antal publikationer (49 vetenskapliga artiklar, 17 working papers och konferensartiklar samt 18 rapporter, böcker och bokkapitel) inom ramen för programmets fem delprojekt. Beträffande genomslag har projektet resulterat i 75 pressklipp. Resultaten har också kommunicerats i 25 konferenser som arrangerats av Ratio och i 126 externa föreläsningar. Resultaten i forskningsprojektet har bland annat gjort konkret skillnad vid inrättandet av en separat patentdomstol i Sverige.

Upplägg och genomförande

Forskning har skett inom fem olika delområden: 1.Finansiering av nya företag och snabbväxande företag 2.Finansiering av omstörtande innovationer 3.Offentligt stöd och innovationer 4.Legala aspekter på innovationsfinansiering 5.Corporate governance och innovationer Olika metoder har använts och kompletterat varandra. Parallellt har viktiga intressenter engagerats i en styrgrupp som påverkat forskningens inriktning och haft möjlighet att ta del av viktiga resultat.

Externa länkar

http://ratio.se/projekt/financing-innovations/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.