Financing of Innovations: economic and legal challenges

Diarienummer 2013-05286
Koordinator RATIO - Ratio - Näringslivets Forskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 11 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte att undersöka innovationsfinansieringens ekonomiska och legala utmaningar utifrån ett empiriskt och interdisciplinärt perspektiv för företag i olika utvecklingsfaser från nystartade företag till stora börsföretag. Projektets syfte är också att skapa en dialogprocess och arena, där intressenterna engageras i formuleringen av forskningsproblemen, forskningsresultatens spridning och implementeringen av de policyslutsatser som följer. Målet är att bidra till beteendeförändring och policyutveckling till stöd för innovationer och tillväxt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas öka kunskapen om hur finansiering av innovationer sker och ge svaret på ett antal kritiska frågor som stärker förutsättningar att fatta ändamålsenliga beslut inom området: Hur kan samspelet mellan finansiering och entreprenörskap förbättras för att underlätta innovationer, konkurrenskraftig produktion och uthållig tillväxt? Vilken lagstiftning är ändamålsenlig i företags olika utvecklingsfaser? är de offentliga stöd- och finansieringssystemen effektiva?

Planerat upplägg och genomförande

Inom fem temaområden, med medverkan av svenska och internationella forskare, kommer olika aspekter och policyimplikationer av innovationsfinansiering att analyseras och diskuteras: *Finansiering av nya och snabbväxande företag *Finansiering av omstörtande innovationer *Legala aspekter *Offentligt stöd *Corporate governance Projektets genomförande bygger på en dialogprocess där intressenterna engageras i formuleringen av forskningsproblemen och forskningsresultatens spridning. Processen stärker implementeringen av de policyslutsatser som följer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.