FIBREM: Sanering av Sveriges fiberbanker - utveckling framåt

Diarienummer 2016-03337
Koordinator Uppsala universitet - Institution för Geovetenskaper
Bidrag från Vinnova 4 999 993 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

FIBREM fokuserar på så kallade ´fiberbankar´. Dessa förorenade sediment finns längs den svenska Norrlandskusten och är orsakade av oreglerade utsläpp från gammal pappers- och massaindustri. Fiberbankarnas miljöpåverkan motverkar Sveriges miljömål om en Giftfri Miljö och Hav i Balans Samt Levande Kust och Skärgård. Målet är att skapa effektiva verktyg för förvaltning av fiberbankar och fiberrika sediment (fiberbanksediment). Alla saneringsåtgärder bör vara vetenskapligt grundande samt tekniskt och ekonomiskt genomförbara.

Förväntade effekter och resultat

FIBREM är utformad för att påskynda saneringen av förorenade marina områden och därmed förbättra Sveriges förmåga att anpassa sig till nationella och internationella marina direktiv. Ny kunskap om förorenade sediment och hur man hanterar dem kommer inte bara att minimera miljöpåverkan, utan också bidra till att Sverige förbereds för gränsöverskridande samarbete i Östersjöregionen. Genom att hjälpa till att återställa känsliga kustekosystem i Östersjön kommer FIBREM att bidra till skapandet av nya arbetstillfällen kopplade till turism, fiske och vattenbruk.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att utveckla kostnadseffektiva rutinmetoder för karakterisering av fiberbanksediment i fält, vilka kan användas för kvantifiering av parametrar nödvändiga för både val och design av åtgärd. Vi ska testa effektiviteten hos utvalda in-situ metoder och tekniker som är beprövade på förorenade minerogena sediment men inte på fiberbanksediment. Tester i laboratorium av in-situ täckning och behandling inklusive konventionella och aktiva material kommer att utföras i specialdesignade sedimentkolumner och behållare för att utvärdera deras effekter.

Externa länkar

FIBREM: Sanering av Sveriges Fiberbanksediment utveckling framåt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.