Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FIBREM: Sanering av Sveriges fiberbanker - utveckling framåt

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institution för Geovetenskaper
Bidrag från Vinnova 4 685 690 kronor
Projektets löptid november 2016 - april 2021
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I FIBREM arbetade forskare (UU, SLU, SGU, SGI) med SME (SAOEC) för att designa och testa metoder för karakterisering och sanering av fiberbankar och fiberrika sediment. Målet var att minska flöden av föroreningar till överliggande vatten och bentiska system. För att nå målet med att uppskatta fiberbankvolymer, utvecklades en innovativ penetrometer. Tester av proof-of-concept visade att fiberbankssediment kunde bära ett isolerings täcke av sand, vilket minskade föroreningsflöden, men effekt av gasutsläpp på täckets integritet är fortfarande ett problem.

Långsiktiga effekter som förväntas

FIBREM ledde till att bygga och utrusta ett laboratorium (CapLab-UU) där effektivitet av in situ sedimentövertäcknings-tekniker kan testas. Det ledde även till nya statligt finansierade forskningsprojekt som fokuserar på påverkan av gasutsläpp ifrån fiberbankar och effekt på föroreningar (Formas-GASFIB och NV-CoGas). Båda projekten inkluderar nyanställningar. Publikationer, konferenspresentationer och intressentdeltagande i webbseminarier ökade medvetenheten om projektet och om utmaningarna med att hantera dessa atypiska förorenade sediment.

Upplägg och genomförande

Den praktiska starten av projektet var beroende av schemat för fartyget Ocean Surveyor, som drivs av SGU och har nödvändigt infrastruktur, samt att bygga och utrusta CapLab. Begränsad tillgång till fartyget och förseningar i konstruktionen av CapLab ledde till en projektförlängning på 1 år. Därefter påverkades projektet negativt av COVID-19-pandemin, som begränsade forskningsbesök på Uppsala universitet (inkl. SME) och tillgång till anläggningar för databehandling i Tyskland. Därför beviljades ytterligare en projektförlängning på fem månader.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 augusti 2021

Diarienummer 2016-03337

Statistik för sidan