Fiberoptisk övervakning av infodringsslitage

Diarienummer 2011-00597
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Fiberlab Hudiksvall
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att tekniskt och affärsmässigt bedöma och verifera ett fiberoptiskt infodringslarm. Målet var att efter slutfört projekt ha lagt en bra grund för en kommersialisering av tekniken. Uppfyllelse: Den tekniska verifieringen har visat att tekniken väl står emot den tuffa miljön i t.ex en stålskänk men att ytterligare arbete krävs för uppnå fullgod tillförlitlighet som en kommersiell produkt kräver. Den affärsmässiga kalkyl som gjorts på installation i stålskänkar ser god ut.

Resultat och förväntade effekter

En industriell process för tillverkning av robusta mattor har tagits fram tillsammans med den svenska tillverkaren NikeTech, vilka är intresserade av fortsatt exploatering och framtida volymproduktion. Ïnstallationer av mattan har utförts i industriell miljö i SSABs stålskänkar, dvs iden process för vilken den affärsmässiga bedömningen är gjord och ser god ut.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med att en kravspecifikation av sensorsystemet togs fram baserat på de funktionskrav stålindustrin har samt miljön det ska användas i. Utifrån detta identifierades och testades ingående material individuellt i lab, och därefter i kombination i en framtagen tesbädd. En industriell tillverkningsprocess av sensormattor togs fram och slutligen installerades och utvärderades mattan i en industriell processutrustning Parallellt med ovanstående pågick en affärsmässig bedömning om sensormattans besparingspotential och kommersialliseringsbärighet.

Externa länkar

Läs om fler industriella lösningar baserade på fiberoptik på www.acreo.se.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.