Fiber Optic Valley 2012-2014

Diarienummer
Koordinator Fiber Optic Valley AB
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Ny handlingsplan och tillhörande aktivitetsplan. Ny ekonomisk redovisning och ny budgetmodell. Ny organisationsmodell för distribuerad organisation. Ny kommunikationsstrategi. Två fokusområden och ett kompetensområde.

Resultat och förväntade effekter

Konkret i form av ett ökat deltagande på de aktiviteter som initiativet skapat för sina medlemmar och samarbetsparters. Vi ser även en ökning då vi sammanställer medfinansieringen som överstiger budgeterat resultat. En ökning i direkta aktiviteter och nya medlemmar kopplat till den nya bredare inriktningen av sensorer. Uppsökande verksamhet mot SME har gett kvantitativa reultat och med stora förhoppningar om nya medlemmar och projekt under 2013. Deltagande i nya konstellationer och klustersamarbeten har skapat nya möjligheter för samarbeten.

Upplägg och genomförande

Förminskad och snabbfotad organisation där förtroende och kommunikation har varit ledord. En klar fokusering på resultat och ´verkstad´ med starkt medlemsfokus. Medlemmarna utgör grunden för initativet och den delvis nya organisationen andas framtid. Extern projektorganisation skapar förutsättningar för bättre genomförande och samarbetsförmåga. Att sammanföra kompetenta och driftiga individer från både akademin, företag och offentlighet och hjälpa dem lösa finansieringsfrågor, bedöma marknadspotential, identifiera kompletterande kompetens och bygga partnerskap

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.