Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FFLAM Testbädd för fossilfria laminat

Diarienummer
Koordinator The Paper Province Ekonomisk Förening - Paper Province ek för
Bidrag från Vinnova 6 077 400 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - september 2021
Status Avslutat

Syfte och mål

I FFLAM har tillverkning av fossilfria förpackningslaminat framgångsrikt demonstrerats i pilotskala (uppskattat TRL 6-7). Exempelvis har ett papper i rullformat belagts med dispersionsbarriär, bioplast samt försetts med tryck, konverterats till påsar och fyllts. Dagens förpackningar består ofta av laminat med en hög funktionalitet med avseende på styrka, formbarhet, tryckbarhet och förslutning men också barriäregenskaper mot t.ex. fett, luft och fukt. FFLAM ska vara testmiljön för aktörer i värdekedjan för demonstration av nya förpackningslaminat i relevant pilotskala.

Resultat och förväntade effekter

Genom utveckling av testbädden FFLAM har vi demonstrerat möjligheten att effektivt kombinera papper med dispersionsbaserad barriär-bestrykning, extrudering av biobaserad plast och tryck i ett kombinerat och unikt erbjudande. Testbädden har stor potential att ge en tydlig positiv effekt för miljön och samhället genom verifiering av nya material som möjliggör en kraftig reduktion eller eliminering av fossilbaserad plast i förpackningar. Projektet har också genererat kompetens och ökat samarbete längs värdekedjan. Konceptet ”öppen testbädd” ger även SMF tillgång till FFLAM.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft flertalet möten/workshops med cirka 30 deltagare per tillfälle. Vi har genomfört de uppsatta arbetspaketen och följt tidsplanen. Vi har skapat nya möten och analyserat vad vi behövde justera samt genomfört nödvändiga kompletteringar hos de olika testmiljöerna för att kunna testa nya miljövänligare förpackningsmaterial. Lärande och nyfikenhet har präglat de helgruppsworkshops vi genomfört. Projektgruppsmöten i den mindre gruppen (Paper Province, Brobygrafiska, UMV, RISE, Karlstads universitet) har vi genomfört cirka 10 gånger/år.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 mars 2022

Diarienummer 2018-02812

Statistik för sidan