FFLAM Testbädd för fossilfria laminat

Diarienummer
Koordinator The Paper Province
Bidrag från Vinnova 6 077 400 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - september 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Fossilbaserad plast är idag det vanligaste materialet för livsmedelsförpackningar. Eftersom beslutsfattare och konsumenter blir mer medvetna om miljöfrågor så finns en ökad efterfrågan på nya miljövänliga alternativ, produkter som tillverkas hållbart och är nedbrytbara i naturen. Dagens förpackningar består ofta av laminat med en hög funktionalitet med avseende på styrka, formbarhet, tryckbarhet och förslutning men också barriäregenskaper mot t.ex. fett, gas och fukt. FFLAM ska vara testmiljön för aktörer i värdekedjan för utveckling av fossilfria förpackningslaminat.

Förväntade effekter och resultat

Testbädden kommer att möjliggöra utveckling för att ersätta fossilbaserad plast och aluminium med bio-baserade och/eller bionedbrytbara alternativ i livsmedelsförpackningar. Detta ska ske genom att aktörer i förpackningsvärdekedjan kan testa olika typer av alternativ i pilotskala. Användandet av plast i förpackningar är större än all plast som används till jordbruk, elektronik, biltillverkning och byggnadsmaterial tillsammans. Testbädden har därför stor potential att ge en tydlig positiv effekt för miljön och samhället. FFLAM kommer att bidra till FN:s globala miljömål.

Planerat upplägg och genomförande

Projektgruppen består av 22 parter och kompletteras med en rutinerad referensgrupp. Tidigt initieras pilotprojekt för tillverkning och demonstration av fossilfria förpackningslaminat, redan under projekttiden. Arbetet har delats upp i 10 arbetspaket med underliggande ansvar och uppgifter. FFLAM ska involvera hela förpackningsvärdekedjan för projektering och realisering av testbädden. Viktigt att säkerställa kompetens inom testbäddens arbetsområde och utveckla kontakter med testbäddens potentiella användare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2018

Diarienummer 2018-02812

Statistik för sidan