Faktaassistenten

Diarienummer 2017-03635
Koordinator Sveriges Television Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång FashionTech och MediaTech - från analog till digital

Syfte och mål

Faktaassistenten utvecklas av nyhetsredaktioner som ingår i branschsamarbetet ”Framtidens Journalistik” i samarbete mellan Södertörns Högskola. Assistenten kommer att bidra till att stärka förtroendet för den journalistiska nyhetsproduktionen. Den ska vara ett stöd för redaktionen i att hitta balansen mellan en snabb och en trovärdig nyhetsproduktion för de digitala plattformarna. Trovärdighet är journalistikens grundläggande styrka, och för att behålla denna krävs nya metoder och verktyg i arbetsprocessen.

Förväntade effekter och resultat

Tjänsten utvecklas utifrån reella behov och förutsättningar i ett nära samarbete med redaktioner. Från Södertörns högskola deltar journalistikforskare med stor erfarenhet av forskning om redaktionella processer samt forskare med kompetens inom medieteknik och datajournalistiska metoder. De ledande medieföretag som ingår i projektet kommer genom den nya tjänsten att sätta en standard för vad som krävs när det gäller verifiering i nyhetsproduktion för digitala plattformar, särskilt i samband med snabba och omfattande nyhetslägen som terroristdåd eller naturkatastrofer.

Planerat upplägg och genomförande

Det första steget är att utvärdera de redaktionella behoven, vilket beräknas starta november 2017 och pågå under vintern 2018. Förväntat resultat är en kravspecifikation över den prototyp som ska utvecklas. Därnäst vidtar utveckling av prototypen ”Faktaassistenten”, och projektet avslutas med test och utvärdering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.