FaceTrack

Diarienummer
Koordinator VISAGE TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Visage Technologies AB (VT) har utvecklat teknik för att detektera och följa ansikten och ansiktsrörelser i bilder och video. VT säljer tekniken i form av ett mjukvaruutvecklingsverktyg under produktnamnet visageSDK. Syftet med projektet var att utveckla nästa generations teknik för analys och följning av ansikten genom att använda en ny typ av metod kallad ´regression forests´. Målet var att vid projektets slut ha integrerat de nya metoderna i visageSDK och att därmed ha förbättrat programvarans kvalitet, prestanda och portabilitet.

Resultat och förväntade effekter

Det konkreta resultatet av projektet är en ny och förbättrad version av programvaran visageSDK, innehållande den nyutvecklade tekniken. Den förväntade effekten är ökad konkurrenskraft och därmed ökad försäljning. Utfallet hittills är mycket positivt. Företaget har redan sålt in den nya tekniken hos en viktig kund och flera förhandlingar pågår.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med hjälp av universiteten i Zagreb och Linköping. Universitetsforskare har fått tillgång till företagets mjukvaruramverk, och utvecklare vid företaget har integrerat större delen av de av forskarna framtagna algoritmerna i produkten. På detta sätt har vi lyckats överföra forskningsresultat till produkt på extremt kort tid. Vidare integration och justeringar kommer att ske under våren 2014.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.