FabLab on wheels

Diarienummer
Koordinator ARDUINO VERKSTAD AB
Bidrag från Vinnova 238 500 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Projektet inspirerade och utbildade elever och fritidspedagoger med syfte på att bli en del av Maker-rörelsen. Personalen fick kunskap för att öka självförtroende inom område, så att de själva skulle kunna genomföra Maker-aktiviteter med eleverna senare. Kombinationen av modern teknik och bekanta material samt enkla koncept fyllde syftet att inspirera och våga experimentera. Fablab On Wheels konceptet engagerade barn och har uppfyllt syftet att sprida Maker-rörelsen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet fick ett positivt mottagande av båda deltagarna. Alla elever var engagerade i workshopen och en majoritet av pedagogerna var överväldigande positiva. Både pedagoger och elever har angett att de lärt sig mycket. Många av barnen var angelägna om att fortsätta utforska detta område, och aktiviteten tycktes erbjuda något som var av intresse för alla barn. Pedagogerna fick efter besöket svara på en enkät vilken visade att majoriteten tycker sig ha kunskap och intresse för att utföra liknande aktiviteter med eleverna på egen hand.

Upplägg och genomförande

För att inspirera barnen och samtidigt hålla en låg tröskel, användes modern teknik i kombination med grundläggande hantverk. En könsneutral estetisk användes för att undvika de klassiska könsfällorna. Konceptet landade mittemellan klassiskt pyssel, en traditionellt kvinnlig aktivitet, och elektronik, ett mansdominerad fält. För att uppmuntra deltagarna att experimentera, använde vi bekantt och återanvändbart material (skräp). En viktig del av att nå ut brett och till en mångfald av barn var naturligtvis att vi besökte dem, i stället för att bjuda in dem till oss.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04245

Statistik för sidan