Extraktion och detektions system för min invasiv glukosmätning med RF spektroskopi och kiselbaserade mikronålar

Diarienummer 2013-03898
Koordinator ASCILION AB
Bidrag från Vinnova 3 975 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovativ IKT - 2013

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla kärnan i en produkt som gör glukosmätning för diabetiker billigare och enklare. De grundläggande principerna gällande både detektion och extraktion har visats. Projektet har möjliggjort ett flertal samarbeten med relevanta aktörer inom både sjukvård och ICT. Projektet har lett till att Ascilion har goda samarbeten med Uppsala universitet Uppsala Akademiska sjukhuset likväl som produktionshus för MEMS komponenter då projektet möjliggjort flytt av MEMS processning från universitetslabb till en svensk produktionsfabrik.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat ett företag med flera kvalificerade anställda, mycket goda samarbeten med både Acreo Swedish ICT, Linköpings universitet, Uppsala universitet samt Uppsala akademiska sjukhus. Konkreta effekter och resultat från projektet är synnerligen enkla att lista och spänner från tekniska med visad extraktion av human interstitia via mikronålar till demonstrerad spektroskopisensor för glukos till ett ICT labb på Acreo klassat för humanprover där sistnämnda har byggt upp nya kunskapsområden hos Acreo och ger institutet möjlighet att omfamna ytterligare samarbeten.

Upplägg och genomförande

1) Design och tillverkning av mikronålar och mätsensor (Ascilion, Acreo, Silex, Uppsala universitet) 2) Utveckling av RF elektronik (Ascilion, Uppsala universitet) 3) Utveckling av mätmjukvara (Ascilion, Acreo) 4) Systemförsök (Ascilion, Acreo, Uppsala universitet, KTH) 5) IPR genomgång samt skydd. (Ascilion samt patentbyråer) 6) Design och och syntetisering av glukoskänslig polymer med tillhörande mätningar (Ascilion, Acreo, Linköpings universitet)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.