Evaluation of thermal-stress-induced deformations in thin ply composite structures

Diarienummer 2016-03346
Koordinator Swerea SICOMP AB - SWEREA SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyftet med detta projekt var att studera effekten av att använda en tunna skikt prepreg på den L-formade strukturen efter härdning. Strukturer med olika tjocklekar av samma material testades och resultaten utvärderades.

Resultat och förväntade effekter

Denna studie gav en insikt i beteendet av tunna skikt prepreg under nominella tillverkningsförhållanden. Resultatet stärkte OXEONs portfolio och bidrog till en bättre förståelse av materialets beteende under härdning. Det här är en viktig faktor då man konstruerar nya strukturer. Resultatet från den här studien säger att det här materialet är mer önskvärt för industriellt bruk.

Upplägg och genomförande

Fem olika fall utvärderades (mer än vad som ursprungligen var planerat) och alla prover testades med ATOS-systemet. Vi upptäckte att lägre arealvikter leder till lägre springback. Den här förstudien visade att tunna skikt prepreg har potential att ersätta det normala prepreg materialet och även förbättra designen, eftersom lägre springbackeffekter observerades.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.