EUSTADES

Diarienummer 2014-04844
Koordinator Elecosoft Consultec AB
Bidrag från Vinnova 668 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa ett datorsystem för statisk beräkning av trätrappor enligt ny EU standard.

Förväntade effekter och resultat

Ett nytt tekniskt hjälpmedel som erbjuds marknadens aktörer inom EU. Detta förväntas få stor betydelse för all inblandade aktörer. Resultat som inrymmer såväl kvalitetssäkring som omsättningsökning.

Planerat upplägg och genomförande

FoU - Generella principer för implementation av beräkningsmodell. Implementation av grafiskt användargränssnitt, geometribeskrivning och resultatpresentation. FoU - Validering av resultat mot referensmaterial och nya fullskaleprovningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.