EUSMEsupport

Diarienummer 2018-02554
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Grants Office
Bidrag från Vinnova 24 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med EUSMEsupport-projektet är att stödja svenska SMF som ansöker om eller genomför projekt i Horizon 2020 eller Eurostars. Projektet bidrar därigenom till att en större andel av de beviljade medlen inom de båda programmen går till svenska SMF. Stödet innefattar support både före och under ansökningsprocessen samt under pågående projekt. Företagen kommer vid behov också att slussas vidare till annat SMF-stöd inom ramen för EENs verksamhet.

Förväntade effekter och resultat

EUSMEsupport bidrar till att fler svenska företag utreder sina möjligheter att ansöka inom Horizon 2020 och/eller Eurostars. Företagen skickar in fler ansökningar av högre kvalitet och lyckas bättre i utvärderingen. Detta kommer leda till att fler svenska SMF når en bredare marknad och ökar sina möjligheter till internationalisering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i 5 arbetspaket; AP1 Projektledning, AP2 Kommunikation & information, AP3 Finansieringsmöjligheter, AP4 Ansökningshjälp & projektstöd, AP5 Utbildning för SMF samt internt. Projektet ska marknadsföra sig i relevanta kanaler och forum. Företagens behov ska analyseras för att antingen slussas vidare i projektet och få ansökningshjälp och projektstöd eller till annan lämplig instans utanför projektets ramar. EUSMEsupport håller också regelbundet utbildningar för företagen hur de skriver en ansökan eller coachning inför pitchning i Bryssel.

Externa länkar

Hemsidan visar kommande event aktuella för SMEer. En direktlänk till helpdesken ger möjlighet att ställa frågor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.