Eurostarsprojekt E! 5936 NeedleInTheHaystack, Biomotif AB

Diarienummer 2011-00461
Koordinator Biomotif AB
Bidrag från Vinnova 1 287 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Att bygga ett instrument för att kunna separera/fraktionera proteiner/peptider enligt den isoelektriska punkten (pI). Detta målet har uppnåtts och vi planerar att utveckla instrumentet/teknologin ytterligare.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat ett instrument (bread-board prototyp) som kan separera/fraktionera proteiner och peptider utan användandet av geler. Vi har för avsikt att bygga ett antal 0-prototyper för intresserade kunder som kan applicera denna nya teknologi inom olika forskningsfält inom framförallt Proteomik-forskning. Instrumentet kan enkelt kopplas som en 2:a dimension framför ett högupplösande LC-MS-MS system och fördubblar genast antalet proteiner som kan identifieras från ett komplext biologiskt prov.

Upplägg och genomförande

Upplägget var ett parallelt sammarbete mellan SDU+MS Vision på den danska sidan och Biomotif + Karolinska Institutet på den svenska sidan. Resultatet från den svenska delen av projektet kommer att resultera i en fortsättning där vi kommer att vidarutveckla teknologin/instrumentet för vidare kommersialisering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.