Eurostarsansökan E! 7083 PCSB PK Plating Technology AB

Diarienummer 2012-00841
Koordinator PK PLATING TECHNOLOGY AB
Bidrag från Vinnova 2 053 474 kronor
Projektets löptid mars 2012 - februari 2015
Status Avslutat