EUREKA projekt E!10741 OSMANUSHTA, NorthLabs del

Diarienummer 2016-03509
Koordinator NorthLab Photonics AB
Bidrag från Vinnova 1 207 477 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen för projektet har uppfyllts och en automatiserad pilotproduktionslinje för högtemperaturs-FBG:er levererats till Ermaksan (hårdvara, mjukvara och kunskapsöverföring). - En Noria (FBG tillverkningsstation) har levererats till Ermaksan i Turkiet. - Kunskapsöverförande från NorthLab till Ermaksan om FBG design och produktion - En ny förbärttrad mjukvara för NORIA har utvecklats - Vätgasladdare och recoater har utvecklats av NorthLab - FBG:er för höga temperaturer har utvecklats och testats

Resultat och förväntade effekter

Målen för projektet har uppfyllts och en automatiserad pilotproduktionslinje för högtemperaturs-FBG:er levererats till Ermaksan (hårdvara, mjukvara och kunskapsöverföring) Arbetet fortsätter nu med Ermaksan att förfina deras produkjtionslinje. Den pilotproduktionslina som tagits fram för Ermaksan skall nu kommersialiseras för att kunna levereras till andra kunder. Ny idéer och koncept har uppstått som en följd av projektet. Allt detta kommer att leda till att NorthLab kommer att växa så väl med personal som i omsättning och lönsamhet.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort genomförts enligt plan men omständigheter utanför projektparternas kontroll har lett till vissa förseningar. Geografiskt avstånd, språk och kultur är alltid en utmaning i dessa typer av projekt men har hanterats väl av projektorganisationen. Vissa tekniska utmaningar har underskattats men mycket värdefulla lärdomar har dragits från detta.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.