EUREKA projekt E!10741 OSMANUSHTA, NorthLabs del

Diarienummer 2016-03509
Koordinator NorthLab Photonics AB
Bidrag från Vinnova 1 207 477 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Målet för projektet är att utveckla en automatiserad tillverkningsstation för Fiber Bragg Grating (FBG)/Fibergitterbaserade sensorer inklusive all nödvändig kringutrustning för för- och efterbearbetning samt integrerad realtidsmätning och kvalitetssäkring med heltäckande GUI för att användas vid utveckling av Fibergitterbaserade sensorer som är stabila vid höga temperaturer.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av projektet för Northlab är att bli den ledande leverantören av ett komplett tillverkningssystem för FBG:s inklusive förbehandling av fibern (vätgassensitering, fönsterstrippning , rengöring), världens första kommersiellt tillgängliga litografisystem för tillverkning av Fiber Bragg-gitter (FBGs), aktiv in-line mätning av FBG under tillverkning och efterbehandling av FBG (värmebearbetning/annealing och återförslutning/recoating).

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i nära sammarbete med huvudsökande och en första prototypsystem kommer att installeras i deras labb. Acreo kommer också att bidra med sin kunnande och expertis. Huvuddelen av produktutvecklingen och framtagande av prototyper kommer att genomföras hos NorthLab Photonics AB.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.